Rozprawy i szkice

Sortuj według

Pasja kresu. Przyczynek do poetyckiego rejestru Tomasza Pułki

Numer 4 (50) 2021: Poezja: strategie lektury w XXI wieku, s. 155-179
Data publikacji online: 31 grudnia 2021
DOI 10.4467/2084395XWI.21.034.15297