Catharina Lopes Scodro

Artykuły

Sortuj według

(Re)thinking the International Labour Law: International Labour Standards, Regulatory Strategy and Universality

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 29 (2022), Zeszyt 1, s. 1-10
Data publikacji online: 31 marca 2022
DOI 10.4467/25444654SPP.22.001.15369