Artykuły

Sortuj według

O roli kontekstu: poezja Zbigniewa Herberta po angielsku

Przekładaniec, 17 - Poezja i proza przekładu, s. 40–52
Data publikacji online: 2008

Zmiany powierzchni jezior Pojezierza Dobrzyńskiego w świetle materiałów kartograficznych

Prace Geograficzne, 2013 , Zeszyt 132, s. 39-57
Data publikacji online: 10 czerwca 2013
DOI 10.4467/20833113PG.13.003.1093