Artykuły

Sortuj według

Angelologia w ujęciu Mirona Białoszewskiego – wybrane kwestie

Konteksty Kultury, 2011, Tom 7, s. 55-67
Data publikacji online: 2011

Postacie świętych w liryce Mirona Białoszewskiego

Konteksty Kultury, 2012, Tom 8, s. 99-113
Data publikacji online: kwiecień 2012

„Ty! co gdzieś tam władniesz w górze!” – motywy religijne w twórczości Maurycego Gosławskiego

Konteksty Kultury, 2012, Tom 9 , s. 59-81
Data publikacji online: październik 2012

Nawrócona jawnogrzesznica oraz przeniewierca – Maria Magdalena i Judasz w dramacie biblijnym Krystyna Ostrowskiego

Konteksty Kultury, 2013, Tom 10, Numer 1-2, s. 18-36
Data publikacji online: kwiecień 2013

Zbawiciela „niestarte ślady” i świadkowie obecności Jezusa w dramacie Maria Magdalena autorstwa Krystyna Ostrowskiego

Konteksty Kultury, 2013, Tom 10, Numer 3, s. 307-325
Data publikacji online: 19 września 2013
DOI 10.4467/23531991KK.13.004.1762

Wokół literatury dawnej i współczesnej – analizy, interpretacje, szkice

Męczennik i święta – motywy hagiograficzne w dramatach Krystyna Ostrowskiego

Konteksty Kultury, 2014, Tom 11, Numer 1, s. 15–32
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/23531991KK.14.002.1748

Inne