Artykuły

Sortuj według

Recenzje/Reviews 

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2021, Tom 26, Numer 2-3, s. 91-98
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/24496138ZPS.21.007.15079

Visual Arts and Social Work – Towards Reflective Practice

Stereotypes Can Cause Trauma. An Essay Based on the Documentary “The Wisdom of Trauma”

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2022, Tom 27, Numer 2, s. 39-41
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/24496138ZPS.22.007.15714