Recenzje

Sortuj według

Mathebane M.S., Sekudu J. (2018). A Contrapuntal Epistemology for Social Work: An Afrocentric Perspective. “International Social Work”, 61(6): 1154–1168

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2022, Tom 27, Numer 2, s. 53-56
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/24496138ZPS.22.010.16128