Marcela Kościańczuk

Pejzaże kultury

Sortuj według

Czy psychobiografia musi być redukcjonistyczna? Lucy in the Mind of Lennon jako przykład pomostu pomiędzy naukami humanistycznymi i psychologią

Przegląd Kulturoznawczy, 2022, Numer 1 (51) „Kulturowe praktyki współczesności”, s. 74-86
Data publikacji online: marzec 2022
DOI 10.4467/20843860PK.22.005.15750