Stefan Morawski in statu nascendi - w 100. rocznicę urodzin Profesora

Sortuj według

Axiology in Stefan Morawski's aesthetics, several critical doubts

Przegląd Kulturoznawczy, First View, Numer 1 (51) „Kulturowe praktyki współczesności ”,
Data publikacji online: marzec 2022