CV:

Funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Officer of the Internal Security Agency.

Artykuły

Sortuj według

Wstęp redaktora naczelnego

Numer 29 (15), s. 9-10
Data publikacji online: 6 grudnia 2023

Artykuły i rozprawy

Szturm na siedzibę Służby Bezpieczeństwa Ukrainy w Ługańsku w 2014 r. jako przykład operacji służb specjalnych Federacji Rosyjskiej

Numer 28 (15), s. 52-86
Data publikacji online: 24 maja 2023
DOI 10.4467/20801335PBW.23.002.17652

Protesty powyborcze na Białorusi jako narzędzie technologii politycznych. Hipoteza robocza

Numer 27 (14), s. 13-42
Data publikacji online: 9 grudnia 2022
DOI 10.4467/20801335PBW.22.047.16938

Rola działań prowokatorsko-decepcyjnych w neutralizacji białoruskiej opozycji

Numer 26 (14), s. 50-85
Data publikacji online: 11 maja 2022
DOI 10.4467/20801335PBW.21.035.15695

Metody działania rosyjskich służb specjalnych w świetle afery Olega Kulinicza

Numer 29 (15), s. 63-93
Data publikacji online: 6 grudnia 2023
DOI 10.4467/20801335PBW.23.020.18762

Articles in English

2014 takeover of the SBU headquarters in Lugansk as an example of the operation of the Russian special services

Numer 28 (15), s. 278-312
Data publikacji online: 24 maja 2023
DOI 10.4467/20801335PBW.23.012.17662

Post-election protests in Belarus as a tool of political technology. Working hypothes

Numer 27 (14), s. 223-252
Data publikacji online: 9 grudnia 2022
DOI 10.4467/20801335PBW.22.057.16948

The role of provocative-deceptive actions in neutralizing the Belarusian opposition

Numer 26 (14), s. 301-336
Data publikacji online: 11 maja 2022
DOI 10.4467/20801335PBW.21.043.15703

Foreword by Editor-in-Chief

Numer 29 (15), s. 239-240
Data publikacji online: 6 grudnia 2023

Working methods of the Russian secret services in the light of the Oleg Kulinich case

Numer 29 (15), s. 291-322
Data publikacji online: 6 grudnia 2023
DOI 10.4467/20801335PBW.23.031.18773