Artykuły i rozprawy

Sortuj według

Rola działań prowokatorsko-decepcyjnych w neutralizacji białoruskiej opozycji

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2022, Numer 26 (14), s. 50-85
Data publikacji online: 11 maja 2022
DOI 10.4467/20801335PBW.21.035.15695

Articles in English

The role of provocative-deceptive actions in neutralizing the Belarusian opposition

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2022, Numer 26 (14), s. 301-336
Data publikacji online: 11 maja 2022
DOI 10.4467/20801335PBW.21.043.15703