Artykuły

Sortuj według

Zróżnicowanie typów geokompleksów częściowych (morfotopów) w południowej części Doliny Kościeliskiej w Tatrach Zachodnich

Prace Geograficzne, 2012 , Zeszyt 128 , s. 57-64
Data publikacji online: 22 marca 2012
DOI 10.4467/20833113PG.12.005.0354

Kolodziej's subsolution theorem for unbounded pseudoconvex domains

Universitatis Iagellonicae Acta Mathematica, Tom 50, s. 7-23
Data publikacji online: 14 czerwca 2013
DOI 10.4467/20843828AM.12.001.1119

On the complex Monge-Ampère operator in unbounded domains

Universitatis Iagellonicae Acta Mathematica, 2017, Tom 54, s. 7-13
Data publikacji online: 24 listopada 2017
DOI 10.4467/20843828AM.17.001.7077