Artykuły

Sortuj według

Barbarzyńca za przepierzeniem. Przedstawienia Europejczyków na japońskich parawanach okresu nanban. Studium na przykładzie parawanu Kanō Naizena pt. Odjazd barbarzyńców z Południa

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2022, Zeszyt 21, s. 41-49
Data publikacji online: 29 sierpnia 2022
DOI 10.4467/23538724GS.22.021.16137

Umiar, wspólnota i perspektywa nie-ludzka jako ekologiczne strategie (post)sztuki wobec kryzysu klimatycznego

Zarządzanie w Kulturze, 2022, Tom 23, Numer 1, s. 1-20
Data publikacji online: 30 maja 2022
DOI 10.4467/20843976ZK.22.001.15867