Artykuły

Sortuj według

Permanence and positive bounded solutions of Kolmogorov predator-prey system

Universitatis Iagellonicae Acta Mathematica, Tom 50, s. 25-46
Data publikacji online: 14 czerwca 2013
DOI 10.4467/20843828AM.12.002.1120