ARCHIWA — POMIĘDZY ADMINISTRACJĄ A POTRZEBAMI NAUKI. Materiały pokonferencyjne, Poznań, 18–19 listopada 2021 r.

Sortuj według

Wartościowanie dokumentacji — pomiędzy potrzebami administracji a oczekiwaniami nauki

Przegląd Archiwalno-Historyczny, 2022, Tom IX, s. 31-48
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/2391-890XPAH.22.002.17214

SYMPOZJA, ZJAZDY, KONFERENCJE, SPRAWOZDANIA NAUKOWE

Z zagadnień archiwistyki