Artykuły

Sortuj według

Profilowanie pomocy dla bezrobotnych – dotychczasowe doświadczenia i nowe wyzwania z perspektywy praw człowieka

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 29 (2022), Zeszyt 2, s. 173-188
Data publikacji online: 21 lipca 2022
DOI 10.4467/25444654SPP.22.014.15688