Artykuły

Sortuj według

Legal and Factual Barriers to the Termination of Employment of a Disabled Employee in the Slovak Republic

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 29 (2022), Zeszyt 2, s. 189-200
Data publikacji online: 21 lipca 2022
DOI 10.4467/25444654SPP.22.016.15690