Monika Zakrzewska

Afiliacja: SWPS

Artykuły

Sortuj według

Jaki wpływ na gospodarkę GIG ECONOMY będzie miał wyrok Sądu Najwyższego Wielkiej Brytanii, uznający kierowców Ubera za pracowników?

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), First View, Zeszyt 2, s. 251-267
Data publikacji online: 15 czerwca 2022