Artykuły

Sortuj według

Testament Leonarda Bernsteina – The Unanswered Question w świetle zagadnień dyrygenckich

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2022, Numer 52 (1/2022), s. 23-40
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.22.002.15646