Artykuły

Sortuj według

Rywale, czyli opera mieszczańska w Krakowie. Historia, kontekst kulturowy, znaczenie

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2022, Numer 52 (1/2022), s. 55-77
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.22.004.15648