Recenzje

Sortuj według

Portretowanie Różewicza (Magdalena Grochowska, Różewicz. Rekonstrukcja, t. 1, Wydawnictwo Dowody na Istnienie, Warszawa 2021, ss. 535, 1 nlb.)

Konteksty Kultury, 2022, Tom 19 zeszyt 1, s. 160-166
Data publikacji online: 22 czerwca 2022
DOI 10.4467/23531991KK.22.013.15394