Tomáš Pezl

Artykuły

Sortuj według

Continuity and Discontinuity of Czechoslovak Interwar Law. Basic Introduction of the Topic with an Example of Criminal Law

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15 (2022), Zeszyt 2, s. 179-201
Data publikacji online: 30 czerwca 2022
DOI 10.4467/20844131KS.22.013.15716