Petr Dostalík

Artykuły

Sortuj według

Actio de in rem verso. An Unwanted Continuity. The Doctrine of versio in rem in the Austrian Civil Code and Interwar Legal Discussion in Czechoslovakia

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15 (2022), Zeszyt 2, s. 203-214
Data publikacji online: 30 czerwca 2022
DOI 10.4467/20844131KS.22.014.15717