Artykuły

Sortuj według

The Changes in the Right of Novelty in Hungarian Civil Procedure in the Interwar Period

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15 (2022), Zeszyt 2, s. 245-259
Data publikacji online: 30 czerwca 2022
DOI 10.4467/20844131KS.22.017.15720