Artykuły

Sortuj według

Liability for Non-material Damage in Hungarian Law in the 19th–20th Centuries in Comparison with Austrian and Polish Codifications

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15 (2022), Zeszyt 2, s. 293-306
Data publikacji online: 30 czerwca 2022
DOI 10.4467/20844131KS.22.020.15723