Z problemów aktualnych

Sortuj według

Wojna na wschodzie Ukrainy (2014‒2017) w ukraińskim i polskim  reportażu wojennym na przykładzie reportaży literackich Artema Czecha i Pawła Pieniążka

Zeszyty Prasoznawcze, 2022, Tom 65, Numer 2 (250), s. 11–26
Data publikacji online: 30 czerwca 2022
DOI 10.4467/22996362PZ.22.013.15604