Artykuły

Sortuj według

Z badań nad repertuarem operowym Teatru Narodowego w drugiej połowie XVIII w. Nieznana praca magisterska obroniona na Uniwersytecie Warszawskim w 1938 r.

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2022, Issue 2, s. 65–84
Data publikacji online: 30 czerwca 2022
DOI 10.4467/0023589XKHNT.22.012.15826