Piotr Cymanow

Artykuły

Sortuj według

Współczesne trendy badawcze w komunikacji perswazyjnej – od zarządzania do neuronauki

Media Biznes Kultura, 2022, Numer 1 (12) 2022, s. 27-45
Data publikacji online: 30 czerwca 2022
DOI 10.4467/25442554.MBK.22.002.16110