CV:

Zakład Polityki Zdrowotnej i Zarządzania, Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Artykuły

Sortuj według

Eutanazja – charakterystyka aspektów prawnych w Polsce i wybranych krajach europejskich

Tom 19, Numer 3-4, s. 97-103
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20842627OZ.21.013.16418

Ustawowe programy zdrowotne – uwarunkowania prawne i systemowe

Tom 19, Numer 2, s. 68-76
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20842627OZ.21.008.15762

Prezentacje młodych naukowców w czasie jubileuszowej konferencji XXX-lecia Szkoły Zdrowia Publicznego i Instytutu Zdrowia Publicznego

Tom 19, Numer 2, s. 82-85
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20842627OZ.21.010.15764

RODO w zdrowiu publicznym – wybrane aspekty praktyczne

Tom 20, Numer 2, s. 54-61
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20842627OZ.22.010.17643

Informatyzacja i bezpieczeństwo danych w dokumentacji medycznej – wybrane aspekty prawne i praktyczne

Tom 20, Numer 3, s. 103-110
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20842627OZ.22.016.18490

Marketing medyczny – wybrane aspekty z zakresu zarządzania i prawa w perspektywie praktycznej

Numer 3–4 (60) 2023,
Data publikacji online: 2023
DOI 10.4467/20843968ZP.23.013.19083

ARTYKUŁY TEORETYCZNE I PRZEGLĄDOWE

Monitoring wizyjny w podmiotach leczniczych – aspekty prawne i praktyczne

Numer 1, s. 59-67
Data publikacji online: 29 czerwca 2023
DOI 10.4467/18982026SZL.23.005.17919