Artykuły

Sortuj według

Healthy ageing in Germany – common care and insurance funding. Institutional and financial dimension of health promotion for older people

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2017, Tom 15, Numer 1, s. 20-33
Data publikacji online: 30 stycznia 2017
DOI 10.4467/20842627OZ.17.004.6230

A Greek tragedy of our time? Institutional and financial dimension of Health Promotion for Older People in Greece

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2017, Tom 15, Numer 1, s. 62-68
Data publikacji online: 30 stycznia 2017
DOI 10.4467/20842627OZ.17.007.6233

The activities of older people when healthy ageing policy and funding is limited. The institutional and financial dimensions of health promotion for older people in Poland

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2017, Tom 15, Numer 1, s. 69-84
Data publikacji online: 30 stycznia 2017
DOI 10.4467/20842627OZ.17.008.6234

Health promotion for older people in Hungary: The need for more action

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2017, Tom 15, Numer 1, s. 96-107
Data publikacji online: 30 stycznia 2017
DOI 10.4467/20842627OZ.17.010.6236

Political will against funds deficiency: Health promotion for older people in Bulgaria

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2017, Tom 15, Numer 1, s. 108-115
Data publikacji online: 30 stycznia 2017
DOI 10.4467/20842627OZ.17.011.6237

Health status of older people. Evidence from Europe

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2015, Tom 13 Numer 4, s. 381-396
Data publikacji online: 15 czerwca 2016
DOI 10.4467/20842627OZ.15.040.5467

Finansowanie zdrowia publicznego. Źródła funduszy a polska ustawa o zdrowiu publicznym

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2015, Tom 13 Numer 2, s. 150-157
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/20842627OZ.15.015.4318

Źródła finansowania opieki zdrowotnej

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2014, Tom 12 Numer 3, s. 205–217
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/20842627OZ.14.022.3440

Opłaty nieformalne w ochronie zdrowia. Perspektywa i doświadczenia polskie

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2010, Tom 8, Numer 1, s. 12-28
Data publikacji online: 2010

Wprowadzenie dopłat pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – opinie głównych uczestników polskiego systemu opieki zdrowotnej

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2010, Tom 8, Numer 1, s. 54-61
Data publikacji online: 2010

Przestrzenny wymiar nierówności zdrowia i polityka spójności

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2011, Tom 9, Numer 2, s. 38-54
Data publikacji online: 2012
DOI 10.4467/20842627OZ.11.016.0553

"Srebrna gospodarka" i miejsce w niej sektora zdrowotnego. Koncepcja i regionalne przykłady zastosowania

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2011, Tom 9, Numer 1, s. 76-85
Data publikacji online: 2011
DOI 10.4467/20842627OZ.11.005.0342

Zarządzanie kryzysem zdrowotnym w pierwszym półroczu pandemii COVID-19. Analiza porównawcza na podstawie opinii ekspertów z wybranych krajów

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2020, Tom 18, Numer 1, s. 1-31
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/20842627OZ.20.001.12655

Introduction. Challenges in long-term care in Europe

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2019, Tom 17, Numer 3, s. 113–118
Data publikacji online: 29 listopada 2019
DOI 10.4467/20842627OZ.19.013.11970

Dyskusja panelowa

Dyskusja panelowa: Kierunki zmian w ustawie o zdrowiu publicznym w celu wzmocnienia promocji zdrowia

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2017, Tom 15, Numer 4, s. 354-360
Data publikacji online: 28 marca 2018
DOI 10.4467/20842627OZ.17.038.8292

Dyskusja panelowa: Kierunki i priorytety promocji zdrowia generalnie i w odniesieniu do osób starszych szczególnie

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2017, Tom 15, Numer 4, s. 361-365
Data publikacji online: 28 marca 2018
DOI 10.4467/20842627OZ.17.039.8293

Wydarzenia

Promocja zdrowia i ochrona przed ryzykiem – działania na rzecz seniorów „Pro Health 65+”

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2014, Tom 12 Numer 3, s. 297–298
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/20842627OZ.14.030.3448

Prognozowanie i planowanie kadr medycznych

Zasoby kadr dla sektora zdrowotnego. Dotychczasowe tendencje  i prognozy

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2013, Tom 11, Numer 2, s. 125–147
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/20842627OZ.14.012.1622

Inne

Erasmus Mundus poświęcony zdrowiu publicznemu w Krakowie

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2012, Tom 10, Numer 2, s. 111–115
Data publikacji online: 2012