Artykuły

Sortuj według

Healthy ageing in Germany – common care and insurance funding. Institutional and financial dimension of health promotion for older people

Tom 15, Numer 1, s. 20-33
Data publikacji online: 30 stycznia 2017
DOI 10.4467/20842627OZ.17.004.6230

A Greek tragedy of our time? Institutional and financial dimension of Health Promotion for Older People in Greece

Tom 15, Numer 1, s. 62-68
Data publikacji online: 30 stycznia 2017
DOI 10.4467/20842627OZ.17.007.6233

The activities of older people when healthy ageing policy and funding is limited. The institutional and financial dimensions of health promotion for older people in Poland

Tom 15, Numer 1, s. 69-84
Data publikacji online: 30 stycznia 2017
DOI 10.4467/20842627OZ.17.008.6234

Health promotion for older people in Hungary: The need for more action

Tom 15, Numer 1, s. 96-107
Data publikacji online: 30 stycznia 2017
DOI 10.4467/20842627OZ.17.010.6236

Political will against funds deficiency: Health promotion for older people in Bulgaria

Tom 15, Numer 1, s. 108-115
Data publikacji online: 30 stycznia 2017
DOI 10.4467/20842627OZ.17.011.6237

Health status of older people. Evidence from Europe

Tom 13 Numer 4, s. 381-396
Data publikacji online: 15 czerwca 2016
DOI 10.4467/20842627OZ.15.040.5467

Finansowanie zdrowia publicznego. Źródła funduszy a polska ustawa o zdrowiu publicznym

Tom 13 Numer 2, s. 150-157
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/20842627OZ.15.015.4318

Źródła finansowania opieki zdrowotnej

Tom 12 Numer 3, s. 205–217
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/20842627OZ.14.022.3440

Opłaty nieformalne w ochronie zdrowia. Perspektywa i doświadczenia polskie

Tom 8, Numer 1, s. 12-28
Data publikacji online: 2010

Wprowadzenie dopłat pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – opinie głównych uczestników polskiego systemu opieki zdrowotnej

Tom 8, Numer 1, s. 54-61
Data publikacji online: 2010

Przestrzenny wymiar nierówności zdrowia i polityka spójności

Tom 9, Numer 2, s. 38-54
Data publikacji online: 2012
DOI 10.4467/20842627OZ.11.016.0553

"Srebrna gospodarka" i miejsce w niej sektora zdrowotnego. Koncepcja i regionalne przykłady zastosowania

Tom 9, Numer 1, s. 76-85
Data publikacji online: 2011
DOI 10.4467/20842627OZ.11.005.0342

Zarządzanie kryzysem zdrowotnym w pierwszym półroczu pandemii COVID-19. Analiza porównawcza na podstawie opinii ekspertów z wybranych krajów

Tom 18, Numer 1, s. 1-31
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/20842627OZ.20.001.12655

Introduction. Challenges in long-term care in Europe

Tom 17, Numer 3, s. 113–118
Data publikacji online: 29 listopada 2019
DOI 10.4467/20842627OZ.19.013.11970

Dyskusja panelowa

Dyskusja panelowa: Kierunki zmian w ustawie o zdrowiu publicznym w celu wzmocnienia promocji zdrowia

Tom 15, Numer 4, s. 354-360
Data publikacji online: 28 marca 2018
DOI 10.4467/20842627OZ.17.038.8292

Dyskusja panelowa: Kierunki i priorytety promocji zdrowia generalnie i w odniesieniu do osób starszych szczególnie

Tom 15, Numer 4, s. 361-365
Data publikacji online: 28 marca 2018
DOI 10.4467/20842627OZ.17.039.8293

Wydarzenia

Promocja zdrowia i ochrona przed ryzykiem – działania na rzecz seniorów „Pro Health 65+”

Tom 12 Numer 3, s. 297–298
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/20842627OZ.14.030.3448

Prognozowanie i planowanie kadr medycznych

Zasoby kadr dla sektora zdrowotnego. Dotychczasowe tendencje  i prognozy

Tom 11, Numer 2, s. 125–147
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/20842627OZ.14.012.1622

Sprawozdania

Erasmus Mundus poświęcony zdrowiu publicznemu w Krakowie

Tom 10, Numer 2, s. 111–115
Data publikacji online: 2012