Artykuły

Sortuj według

Znaczenie mitu w budowaniu marki osobistej hollywoodzkiego aktora

Zarządzanie w Kulturze, 2022, Tom 23, Numer 2, s. 153-167
Data publikacji online: 30 czerwca 2022
DOI 10.4467/20843976ZK.22.010.16164