CV:

Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego

Artykuły

Sortuj według

Mitologizacja występów ulicznych: dyskurs, autonarracja i autokreacja

Zarządzanie w Kulturze, 2022, Tom 23, Numer 2, s. 169-185
Data publikacji online: 30 czerwca 2022
DOI 10.4467/20843976ZK.22.011.16165