Studia i Rozprawy. Pedagogika Konserwatywna

Sortuj według

Między konserwatyzmem a rewolucją kulturalną. Floriana Znanieckiego wizje kultury i wychowania

Numer 9/1 Pedagogika konserwatywna, s. 205-219
Data publikacji online: 14 września 2023
DOI 10.4467/24504564PMP.23.011.18240

Karły na barkach olbrzymów. O prostoduszności i czytaniu tekstów humanistycznych

Numer 9/1 Pedagogika konserwatywna, s. 235-245
Data publikacji online: 14 września 2023
DOI 10.4467/24504564PMP.23.013.18242

STUDIA I ROZPRAWY „Z HISTORII KONSERWATYWNEJ MYŚLI PEDAGOGICZNEJ”

„Pesymizm jako siła twórcza". Idee wychowawcze Mariana Zdziechowskiego

Numer 8, s. 193–207
Data publikacji online: 14 listopada 2022
DOI 10.4467/24504564PMP.22.010.16063