STUDIA I ROZPRAWY „Z FILOZOFII I HISTORII WYCHOWANIA”

Sortuj według

Pedagogika jako nauka hermeneutyczna i krytyczna.  Problematyka rozumienia i dialogu w świetle teorii  działania komunikacyjnego

Numer 8, s. 361–387
Data publikacji online: 14 listopada 2022
DOI 10.4467/24504564PMP.22.019.16072