Łukasz Mach

Artykuły

Sortuj według

Analiza wskaźnikowa oraz szacowanie kosztów absencji spowodowanej chorobą własną pacjenta

Zarządzanie Publiczne, 2021, Numer 2 (54), s. 55-71
DOI 10.4467/20843968ZP.21.004.15742