V. Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Sortuj według

Dr inż. Zbyszko Szmaj (1935-2021) – pedagog, działacz oświatowy i samorządowy, wykładowca w Akademii Kaliskiej oraz członek KTPN

Nr 21, s. 301-306
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/26578646ZKNT.21.018.17602

VI. Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

Kronika KTPN

Nr 22, s. 293-311
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/26578646ZKNT.22.025.18022

Kronika KTPN

Nr 21, s. 317-325
Data publikacji online: 2021

Materiały

Sprawozdanie ze stanu szkolnictwa w Kaliszu za rok szkolny 1866/67. Nieznane świadectwo dziejów polskiej oświaty

IV, s. 199-208
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/27204006PMO.17.013.16285