Artykuły

Sortuj według

Ocena prewencji przemocy wobec dziecka w Polsce z perspektywy zdrowia publicznego

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2014, Tom 12, Numer 1, s. 3–16
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/20842627OZ.14.001.2893

Ocena prewencji przemocy rówieśniczej wśród nastolatków w Polsce z perspektywy zdrowia publicznego

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2014, Tom 12, Numer 1, s. 17–25
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/20842627OZ.14.002.2894

Percepcja jakości powietrza oraz jej skutków zdrowotnych jako przedmiot badań w obszarze zdrowia publicznego

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2012, Tom 10, Numer 1, s. 13–24
Data publikacji online: 2012
DOI 10.4467/20842627OZ.12.003.0890

Czy środowisko może mieć wpływ na jakość życia pacjentów z astmą oskrzelową?

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2012, Tom 10, Numer 1, s. 25–30
Data publikacji online: 2012
DOI 10.4467/20842627OZ.12.004.0891

Ocena prewencji urazów i promocji bezpieczeństwa dzieci i nastolatków w Polsce

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2012, Tom 10, Numer 2, s. 80–94
Data publikacji online: 2012
DOI 10.4467/20842627OZ.12.011.0898

Fazy gotowości do zmiany zachowań i ich uwarunkowania a zachowania w sferze aktywności fizycznej i żywienia wśród starszych pacjentów objętych w Krakowie opieką pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych. Implikacje dla promocji zdrowia

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2011, Tom 9, Numer 1, s. 60-75
Data publikacji online: 2011
DOI 10.4467/20842627OZ.11.004.0341