Milena Szabat

Sprawozdania

Sortuj według

Zrozumieć Chiny. Sytuacja geopolityczna Chin, jej konsekwencje dla Polski i polskiego biznesu. Seminarium naukowo-gospodarcze, Centrum Hevelianum, Gdańsk, 26 maja 2022 r.

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2022, Zeszyt 21, s. 229-231
Data publikacji online: 29 sierpnia 2022
DOI DOI: 10.4467/23538724GS.22.035.16151