Kamil Pietrasik

Recenzje

Sortuj według

Izabela Plesiewicz-Świerczyńska, Od konfliktu do konfliktu. Relacje japońsko-amerykańskie 1853–1941 [From Conflict to Conflict. Japanese-American relations 1853–1941], Wydawnictwo Glow Book, Sieradz 2021, pp. 307

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2022, Zeszyt 21, s. 228-228
Data publikacji online: 29 sierpnia 2022
DOI 10.4467/23538724GS.22.034.16150