Artykuły

Sortuj według

The activities of older people when healthy ageing policy and funding is limited. The institutional and financial dimensions of health promotion for older people in Poland

Tom 15, Numer 1, s. 69-84
Data publikacji online: 30 stycznia 2017
DOI 10.4467/20842627OZ.17.008.6234

Prawa dostępu osób niepełnosprawnych do internetu i innych narzędzi cyberprzestrzeni. Przykład analizy potencjalnego skutku zdrowotnego (HIA)

Tom 13 Numer 3, s. 252-262
Data publikacji online: 17 stycznia 2016
DOI 10.4467/20842627OZ.15.026.4784

Polityka zdrowotna w programach partii politycznych w Polsce. Wyborczy wyścig po zdrowie?

Tom 13 Numer 1, s. 17-26
Data publikacji online: 30 lipca 2015
DOI 10.4467/20842627OZ.15.002.4115

Skutki dyrektywy o stosowaniu praw pacjenta w opiece transgranicznej w zakresie uprawnień pacjentów, zobowiązań świadczeniodawców oraz w sferze organizacji, koordynacji i finansowania świadczeń

Tom 12 Numer 3, s. 284–296
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/20842627OZ.14.029.3447

Rola działań marketingowych w zarządzaniu podmiotem leczniczym na przykładzie Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

Tom 12 Numer 2, s. 163–174
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/20842627OZ.14.018.3110

Innowacyjne wielowymiarowe narzędzie oceny polityki zdrowotnej i polityki zdrowia publicznego – matryca ewaluacyjna HPA (Health Policy Assessment). Podstawy metodologiczne, opis narzędzia

Tom 8, Numer 2, s. 4-29
Data publikacji online: 2010

„Przedsiębiorstwo lecznicze”. Innowacyjne rozwiązanie legislacyjno-systemowe czy manowce reformy?

Tom 8, Numer 2, s. 68-86
Data publikacji online: 1 czerwca 2010

Międzynarodowe koncepcje podstawowych funkcji/świadczeń zdrowia publicznego ze szczególnym uwzględnieniem funkcji środowiskowych i ich wpływ na identyfikację priorytetów zdrowia publicznego w Polsce

Tom 10, Numer 1, s. 31–44
Data publikacji online: 2012
DOI 10.4467/20842627OZ.12.005.0892

Ocena prewencji urazów i promocji bezpieczeństwa dzieci i nastolatków w Polsce

Tom 10, Numer 2, s. 80–94
Data publikacji online: 2012
DOI 10.4467/20842627OZ.12.011.0898

Analiza wybranych kryteriów wartościujących dla oceny procesów decentralizacji i centralizacji w ochronie zdrowia

Tom 10, Numer 3, s. 169–176
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/20842627OZ.13.018.1166

Sprawozdania