Roman Mazurkiewicz

Artykuły

Sortuj według

Kilka uzupełnień źródłowych do edycji Żywotu Pana Jezu Krysta Baltazara Opeca (w pięćsetlecie wydania z 1522 roku)

Terminus, 2022, Tom 24, zeszyt 4 (65), s. 335-381
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20843844TE.22.017.16561