CV:

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego

ARTYKUŁY TEORETYCZNE I PRZEGLĄDOWE

Sortuj według

Rola etyki narracyjnej w kształceniu pielęgniarek

Sztuka Leczenia, Tom 37 (2022), Numer 2, s. 49-56
Data publikacji online: 30 grudnia 2022
DOI 10.4467/18982026SZL.22.014.16673

Metody komunikowania w opiece medycznej w poszanowaniu godności osoby niepełnosprawnej intelektualnie [Methods of communication in medical care respecting the dignity of an intellectually disabled person]

Sztuka Leczenia, Tom 37 (2022), Numer 1, s. 43-50
Data publikacji online: 8 września 2022
DOI 10.4467/18982026SZL.22.005.15996