Artykuły

Sortuj według

Zrównoważony rozwój w ujęciu lokalnym – analiza wymiarów

Prace Geograficzne, 2022, Zeszyt 167, s. 29 – 48
Data publikacji online: październik 2022
DOI 10.4467/20833113PG.22.006.16219

Kryteria identyfikacji miast na świecie

Prace Geograficzne, 2022, Zeszyt 166, s. 9-26
Data publikacji online: wrzesień 2022
DOI 10.4467/20833113PG.22.001.16131