Artykuły

Sortuj według

Nieznane fugi z rękopisu L 1636 Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2022, Numer 53 (2/2022), s. 93-124
Data publikacji online: 19 września 2022
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.22.005.15649