Artykuły

Sortuj według

Wpływ postaw rodzicielskich na sposób żywienia dzieci w wieku przedszkolnym w Krakowie na tle uwarunkowań socjo-demograficznych

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2014, Tom 12, Numer 1, s. 82–89
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/20842627OZ.14.009.2901

Zachowania informacyjne Polaków dotyczące zdrowego odżywiania się. Wyniki badania EATWELL

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2012, Tom 10, Numer 2, s. 57–64
Data publikacji online: 2012
DOI 10.4467/20842627OZ.12.008.0895