Artykuły

Sortuj według

The Crown of St. Stephen as a Symbol of Legal Continuity and Hungarian Constitutionalism (Historical Background)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15 (2022), Zeszyt 3, s. 369-388
Data publikacji online: 29 września 2022
DOI 10.4467/20844131KS.22.025.16173