Artykuły

Sortuj według

The Component of Respublica Romanorum in the Constitutional Heritage of Nobiliary Polish-Lithuanian Republic (16th through 18th Centuries)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15 (2022), Zeszyt 3, s. 389-400
Data publikacji online: 29 września 2022
DOI 10.4467/20844131KS.22.026.16174