Artykuły

Sortuj według

Fundamental Rights in Czechoslovakia between 1920 and 1938: Their Doctrinal Theorizing and Judicial Application

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15 (2022), Zeszyt 3, s. 413-432
Data publikacji online: 29 września 2022
DOI 10.4467/20844131KS.22.028.16176