Balázs Rigó

Artykuły

Sortuj według

Events and Books in the Sphere of the Study of Legal and Constitutional History in Hungary in 2020–2021 – A Historiographic Outline

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15 (2022), Zeszyt 3, s. 465-479
Data publikacji online: 29 września 2022
DOI 10.4467/20844131KS.22.030.16178