Artykuły

Sortuj według

In-Work Poverty: A Multi-Layered Problem across European Union Countries

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 29 (2022), Zeszyt 3, s. 341-349
Data publikacji online: 20 października 2022
DOI 10.4467/25444654SPP.22.028.16573