CV:

University of Pecs, Institute of Geography Doctoral School of Earth Sciences

Artykuły

Sortuj według

Wpływ granic administracyjnych na dostępność usług na przykładzie szkolnictwa ponadpodstawowego Węgier

Prace Geograficzne, 2012 , Zeszyt 129 , s. 103-121
Data publikacji online: 20 sierpnia 2012
DOI 10.4467/20833113PG.12.016.0524